Kunder

Kunder:   Projekt:

Sandvik Mining & Construction
Chemical Products Division
Bristol, VA, USA
2000-2001
“Turn-around project”
· Produktivitet
· KPI rapportering
· Produktions planering
· Lagerstyrning
· Kapitalbindning

Driltech Mission
Alachua, FL, USA
2001

Produktionsstyrning;
· Produktivitet
· KPI rapportering
· Produktionsplanering
· Ledtidsstyrning


Cycleurope (France) S.A.
Machecoul, Frankrike
Romilly-sur-Seine, Frankrike
2001

Produktionsstyrning och
produktivitetsförbättringar

· Produktivitet
· KPI rapportering
· Ledtidsreduktion och styrning


Voest-Alpine Bergtechnik GmbH
Zeltweg, Österrike
2001

FoU verksamhet samt processen
“Från ny produkt till marknad”

· Processgenomgång
· Benchmarking
· KPI och rapportering
· Ledning och organisation


DTH Tools Co
Mansfield, TX, USA
2001

Produktionsstyrning
· Produktivitet
· KPI rapportering
· Produktionsplanering
· Ledtidsstyrning
· Kapitalbindning i lager


Cycleurope Sverige AB
Varberg, Sverige
2001-2002

Produktionsstyrning
· Produktivitet
· Produktionsprocesser
· KPI rapportering
· Produktionsplanering
· Ledtidsstyrning;
· Kapitalbindning i lager


F.I.V.E Bianchi S.p.A
Treviglio, Italien
2002-2003

Kundservice och
produktionsstyrning

· Revision av arbetsprocesser
· KPI rapportering
· Planering
· Kapitalbindning i lager


Karlsson Spools AB
Sala, Sverige
2003-2005

Produktionsstyrning
· Produktivitet
· Produktionsprocesser
· KPI rapportering
· Produktionsplanering
· Ledtidsstyrning
· Kapitalbindning
· Interim management produktionschef


Cycleurope Industries SA
Machecoul, Frankrike
Romilly-sur-Seine, Frankrike
2004

Tillfälligt inhyrd som ansvarig
för produktionen i fabrikerna
i Frankrike och Italien.

· Produktion ca 900.000 enheter
· Antal anställda ca 750
· Kapitalrationalisering


Isaberg Rapid AB
Hestra, Sverige
2005-2007
Läs om projektet här.