Projektet för Isaberg Rapid AB

Seagull Management Consulting AB har under de drygt två sista åren arbetet nästan heltid med Isaberg Rapid AB, och därvidlag tillsammans med VD Ingemar Broström och produktionsdirektören Leif Hagberg genomfört följande större projekt:


Isaberg Rapid AB i Kina

Isaberg Rapid AB i Lutzelbourg